content image

Een spoor van licht

“Hé, ik brand even een kaarsje in de Martinikerk en dan bel ik je zo terug, goed?”, zegt een jonge vrouw tegen het scherm van haar telefoon dat oplicht tegen haar wang.

tekst Pieter Versloot, beeld Dieneke van der Wouden

De jonge vrouw  loopt gehaast met een kaarsje over de klinkers die glinsteren van de regen naar de enorme deur van de Groningse Martini. Ze heeft het kaarsje op straat aangeboden gekregen van Spoor van Licht-medewerkers.
Binnen vindt ze een spoor van kaarsjes dat haar naar het hoogkoor leidt. Op de stenen trappen zet ze een kaars tussen de 130 kaarsen die er al staan.
Van de andere kant van de kerk klinkt zachte orgelmuziek verzorgd door Sietze de Vries. Hij speelt Nun komm der Heiden Heiland van Bach. Bij de kaarsjes staan schalen met gebedskaartjes, die ze mee kan nemen.
Een vertakking van het spoor leidt naar een rustige plek in de kerk, waar ze een gesprek kan voeren met een pastor, die voor haar kan bidden of haar een zegen mee kan geven. Er hangt een serene sfeer in de kerk. Sommige mensen blijven een uur in het veilige donker van het hoogkoor zitten met alleen de muziek, het licht en rustig gespetter van de kaarsen. Anderen branden een kaars en gaan weer naar buiten. Anderen dwalen door de donkere kerk.

Liturgie en apostolaat
Uiteindelijk branden er op deze zesde december ruim 300 kaarsen in het hoogkoor, aangestoken door mensen met volle boodschappentassen, oud en jong, gelovig en ongelovig, onbevangen en zichtbaar gehavend door verdriet. Hier vonden liturgie en apostolaat elkaar.
De apostel Paulus verbindt die twee in Romeinen 15:16 en Filippenzen 2:17. Claiborne, Wilson-Hartgrove en Okoro verwoorden het als volgt in Common Prayer: ‘The liturgy like the feast, exists not to educate but to seduce people into participating in common activity of the highest order, where one is freed to learn things which cannot be taught.’
Een jonge vrouw met een smartphone ervoer even door een kleine kaars dingen 'which cannot be taught'.

Ds. Pieter Versloot, missionair predikant IZB, Groningen.  

‘Spoor van Licht’ is een interkerkelijk initiatief in Groningen. Het concept is overgenomen van de Dom in Utrecht. Die nam het vier jaar geleden over van de Dom in Keulen.
Zoals de ene kaars de ander aansteekt. Het is een terugkerend evenement dat schittert van eenvoud. Kaarsen, live muziek op de achtergrond, de mogelijkheid tot het vragen van gebed en een
afsluiting met een kort avondgebed.

Voor meer informatie: www.spoorvanlicht.nl