content image

Neem nu een (proef)abonnement op CW

CW Opinie - Het christelijke opinieblad

CW houdt u betrokken bij kerkelijk en christelijk Nederland. Maar ook bij Nederlandse christenen die actief zijn in het buitenland. Iedere twee weken actuele verhalen, achtergronden, interviews, columns, boekbesprekingen en nog veel meer. Lezers van CW zijn meelevende christenen uit nagenoeg alle protestantse kerken.

Jongeren hebben uitleg nodig in een wereld vol spiritualiteit

09-06-2016

Kinderen en jongeren groeien op in een wereld die bol staat van de spiritualiteit in de breedste zin van het woord, én in een wereld die bepaald wordt door de wetenschap. Hoe vind je je weg in zo’n wereld vol impliciete boodschappen, en hoe kunnen opvoeders hen begeleiden? Corjan Matsinger en Marian Timmermans helpen jeugdleiders en andere opvoeders.

Corjan Matsinger en Marian Timmermans zijn religieuze trendwatchers die samenwerken in de organisatie Young&Holy. Zij staan middenin de cultuur waarin kinderen en jongeren opgroeien en kijken wat zich afspeelt aan religie in de samenleving. Hun doel is bij jongeren het verlangen aan te wakkeren om God te leren kennen.

Matsinger en Timmermans signaleren die trends door voortdurend alert te zijn op informatie die ze overal opdoen. Vooral jongeren zelf zijn een belangrijke informatiebron. Wat hen opvalt is dat er nogal wat grenzen zijn verschoven de afgelopen jaren.

“Het is in deze tijd heel gewoon om als meisje samen met de moeder naar de softpornofilm Fifty shades of grey te gaan. Dat was eerst ondenkbaar,” zegt Timmermans. Een andere trend is dat games en films veel rauwer zijn dan voorheen. 

 “Nog een andere heel belangrijke trend is dat alles rondom de dood heel normaal is geworden.” Een paar jaar geleden verschenen de eerste doodskoppen op jongerenkleding, dat associeerden veel mensen nog met horror. Maar inmiddels zag Timmermans ook al een afbeelding van een sneeuwpopje met een karkas als lijfje, in plaats van twee sneeuwballen. Het stond op een T-shirtje voor een klein kind. “De aandacht voor de dood is breder geworden. Jongeren hebben veel vragen over de dood, maar de dood manifesteert zich als iets heel gewoons,” constateert Timmermans.

 

Spiritualiteit zonder God

Opvallend is dat in een wereld die gekenmerkt wordt door seculariteit en wetenschappelijk materialistisch denken tegelijkertijd spiritualiteit een grote rol speelt. Het lijkt op een spiritualiteit zonder God. “Het oosterse denken is veel invloedrijker geworden. Dat begon met aandacht voor yin en yang, voor balans. Nu is yoga de meest beoefende sport, en staan spellen en films er vol mee. Neem alleen al de op dit moment populaire film Kung Fu Panda.”

Het ingewikkelde is dat die spiritualiteit enorm leeft maar niet expliciet aan de orde komt, legt Timmermans uit. “De spiritualiteit komt naar hen toe, ze zitten er middenin. Het komt tot ze in de vorm van vlogs, films, games en dergelijke, maar ze zijn zich daarvan vaak nauwelijks bewust. Ik vergelijk het wel eens met een zebrapad: je loopt eroverheen en het heeft effect want de auto’s stoppen voor je en je kunt dus gewoon doorlopen. Tegelijkertijd merk je zo’n zebrapad nauwelijks op.”

Invloed heeft het ondertussen allemaal wel. Zoals op de jongere die graag een steen op zijn tafel wilde leggen toen hij een tentamen moest maken. Hij geloofde er heilig in dat zo’n steen geluk brengt.

Het speelgoed waar kinderen mee spelen is al doorspekt van spirituele zaken. LEGO heeft de serie Elves, waarin elfjes een grote rol spelen. Meisjes zijn er vaak dol op vanwege de mooie kleuren en versieringen die bij elfjes horen. Tegelijkertijd worden ze in een magische wereld getrokken: ‘Laat je betoveren door de wondermooie kleuren en maak kennis met Azari, Aira, Naida, Farran en Emily. Leer net als de elven om de kracht van de elementen water, wind, vuur en aarde te gebruiken. Je zult de elementen nodig hebben tijdens je avonturen’, zegt LEGO.

Young&Holy helpt ouders en docenten het gesprek daarover met hun kinderen aan te gaan. De kinderen krijgen er immers hoe dan ook mee te maken.

“Voor veel jongeren lopen het wetenschappelijk wereldbeeld van alleen het materiele en spiritualiteit gewoon door elkaar. Jongeren kunnen vaak goed leven met die onduidelijkheid, het is allemaal niet zo absoluut voor hen.”

Zo groeien ze op met het idee dat de evolutie wetenschappelijk bewezen is maar daarnaast sluiten ze niet uit dat de wereld ook is geschapen.

 

Polarisering

Polarisering is ook een duidelijke trend. Moslimjongeren voelen zich vaak miskend, vandaar dat ze begrip hebben voor de aanslag op Charlie Hebdo, en ze ook een minuut stilte willen houden voor aanslagen in Bagdad.

Daar komt bij dat er heel weinig kennis is onder jongeren, weet Timmermans. “Het verhaal uit Handelingen 8, over de apostel Filippus die de Ethiopiër moest uitleggen wat hij las, is voor mij een belangrijke inspiratie. ‘Hoe kan ik het begrijpen als ik geen uitleg krijg?’ vroeg de Ethiopiër. Dat is een actueel woord. Uitleg geven en kennis delen is hard nodig. Tijdens de opvoering van The Passion dit jaar in Amersfoort deden we dat door jongeren van verschillende scholen kennis te laten maken met het Paasverhaal. Veel jongeren hebben echt geen idee van wat het christelijke geloof inhoudt.”

Een van hen meende een teken van de Illuminati te hebben gezien, zegt Timmermans.

De Illuminati zou een mystiek gezelschap zijn dat uit is op wereldheerschappij. Het idee duikt veelvuldig op in allerlei complottheorieën, in het boek Het Bernini Mysterie van Dan Brown, in de eerste Tomb Raider-film en in de computergame Deus Ex.

Complottheorieën tieren welig onder jongeren. “Het laat zien dat symbolen niet meer worden herkend en anders geframed. Er is behoefte aan uitleg en kennis.  Des te meer behoefte is er aan betrouwbare kennis. Dat is de schreeuw van jongeren op dit moment,” weet Timmermans.

Timmermans en haar collega Matsinger willen daar graag bij helpen. Zij staan docenten en jongerenwerkers ter zijde met manieren om het geloofsgesprek te voeren, zowel met jongeren uit de kerk als daarbuiten. Want kerken hebben wel degelijk wat te bieden, vindt Timmermans. Zij ziet wel toekomst voor kerken.

“Kerken kunnen allereerst een voorbeeld geven in het hebben van respect voor anderen. Mensen zouden echt moeten luisteren naar jongeren op een open manier. Als je meteen gaat vertellen wat ze zouden moeten geloven, luisteren ze niet meer.”

 

Interesse-groepen

In de beleving van jongeren is de eredienst niet hun kerk, dat is de jongerengroep waar ze mee optrekken en hun levensvragen bespreken. Dat is voor jongeren de kerk. De jeugdleider verdient daarom alle waardering van de kerk, hij of zij zorgt voor verbinding tussen jongeren en de kerk.

Maar leeftijd is niet allesbepalend. “Je ziet dat er steeds meer festivals voor interesse-groepen ontstaan in plaats van festivals voor een specifieke leeftijd. De kerk kan daar wellicht van leren, bijvoorbeeld door mensen  niet op leeftijden bijeen te laten komen, maar op interesses en zo ook in gesprek te gaan over de inhoud. Denk aan: samen koken, sporten, kennis opdoen.”

“De uitdaging voor de kerk is het doorgeven van de unieke hoop die ze heeft, hoop die verder gaat dan wat je kunt denken. De kerk biedt zingeving, en kan daar vormen voor bedenken waarin daar ruimte voor is. Een jongere gaat niet over zingeving praten op een sportclub. De kerk kan een veilige plek bieden, een plek waar je niet per se succesvol hoeft te zijn om mee te tellen. De kerk kan een plaats zijn waar je rust kunt vinden.”

Dat gaat allemaal niet vanzelf. Want hoe ouder de jongeren zijn, hoe vaker ze al een besluit hebben genomen om bijvoorbeeld niet meer naar de kerk te gaan, of geen interesse meer te hebben in het christelijke geloof.

“Dat bevestigt hoe belangrijk het is al met jonge kinderen het geloofsgesprek te voeren en te investeren in een plek waar kinderen en jongeren graag heengaan en waar ruimte is om op een veilige manier geloofsvragen te bespreken. Het is prachtig als een tiener aan je vraagt: ‘Is God geboren?’ En je gaat dat samen onderzoeken.”

 

Ineke Evink

 

Voor informatie over wat Young&Holy te bieden heeft aan ouders, docenten en jeugdleiders, zie www.youngholy.nl of mail naar marian@youngholy.nl

Lees verder

Discussie: Historisch Jezus-onderzoek heeft grenzen, maar welke?

08-06-2016

Heeft Jezus niet echt bestaan, zoals je wel eens hoort? Onzin, stelt hoogleraar Nieuwe Testament Annette Merz. Maar of Jezus meer was dan alleen mens, valt buiten het veld van historisch onderzoek, zegt zij. En dat verbaast Guus Labooy. Hieronder zijn de artikelen van Labooy en Merz te lezen, met aansluitend een reactie van Labooy.

In het laatste nummer van PThUnie, het lijfblad van de Protestantse Theologische Universiteit, stelt de nieuwe hoogleraar Nieuwe Testament Professor Dr. A.B. Merz zich voor (maart 2016). Zij komt daar met een verrassende invalshoek: ‘Hedendaagse historici, zegt Merz, bezinnen zich op de ethische code voor historisch onderzoek.’ Vanuit deze invalshoek kun je de mensenrechten ook op historische figuren toepassen, zo betoogt zij. En heeft dan niet ook Jezus recht op bestaan? Zo heeft zij zich krachtig in het openbaar uitgesproken rond de kwestie dat Jezus niet bestaan zou hebben. Onhoudbaar, historisch gezien, zegt zij: ‘Doe hem recht!’ Een veelbelovend uitgangspunt!

Als haar dan echter de vraag wordt gesteld of Jezus niet meer was dan alleen een mens, antwoordt zij: ‘Dat is een vraag die buiten de scoop van het historisch Jezus-onderzoek valt.’ Dat roept veel vragen op.

Het staat er terloops, want het artikel is op andere kwesties gericht. Maar zij wekt althans de indruk dat er zo ondertussen wel een ingrijpende beslissing is gevallen. Waarom ingrijpend?

Kernachtig gezegd: zij werkt aan een Protestantse Universiteit en is van daaruit geroepen om het geloof van die kerk wetenschappelijk te bestuderen, te ‘bekloppen’. Het zou natuurlijk erg mooi zijn als de kern van dat geloof daar ook onder valt: dat in Jezus God mens werd. Merz stelt echter dat dit niet tot het historisch Jezus-onderzoek behoort: Het uitgangspunt is dat hij een mens onder mensen was, ‘met alle grootsheid, feilbaarheid en kwetsbaarheid van dien’. Ik vind dit ingrijpend, omdat ze hiermee dus lijkt te stellen dat haar wetenschappelijke arbeid de kern van het christelijk geloof moet mijden, namelijk dat Hij meer was dan dat alleen. Ze wekt daarmee sterk de indruk dat zij zich uitspreekt voor een boedelscheiding tussen geloof en wetenschap, althans op dit kernpunt.

Is het terecht dat ik hier het alom toegepaste uitgangspunt van het methodisch naturalisme beluister? Wat is dat precies? Bij ‘methodisch naturalisme’ worden er uitsluitend natuurlijke oorzaken toegelaten in historisch onderzoek. God wordt dus principieel buiten haakjes geplaatst. Alleen dus natuurlijke gebeurtenissen. Vaak leidt dat tot een boedelscheiding in leven en werken: onze wetenschappelijke arbeid aan de ene kant, ons geloof aan de andere kant.  

Zeker, dit methodisch uitgangspunt is in de huidige geschiedwetenschap dominant. Maar wat als we de ethische code voor het historisch onderzoek ook hier toepassen? Zou je, als er eventueel specifieke daden van God in de geschiedenis zijn, die om ethische redenen niet ook moeten kunnen onderzoeken? En ze niet op methodische gronden buiten haakjes plaatsen? Vanuit een ethische code voor historisch onderzoek zou je toch moeten kunnen onderzoeken of je signalen ziet van dat wonder dat God de ongelofelijke liefde heeft gehad om mens te worden? Hem daarin recht willen doen? Als een historische methode echt ethisch op orde wil zijn, moet zij dan geen openheid hebben voor een dergelijk eventueel gebeuren? Open voor nader onderzoek? Open voor signalen dat er misschien meer aan de hand is? Je zou dan de Opstanding kunnen noemen, maar het bezwaar hierbij is de beperkte lengte van deze reactie. Want ik ben er op tegen dat de Opstanding als een los mirakel ter sprake komt. De Opstanding is ingebed in een hartveroverend en tegelijk bloedstollend verhaal: hoe Jezus alle verwachtingen rond Israël in die tijd samenbalt én op zichzelf lijkt te betrekken. De lijdende knecht, de Koning Messias én de verwachting dat de Heer zélf zal terugkeren naar zijn tempel om Israël te herstellen. Jezus betrekt deze drie strengen op zichzelf, zo lijkt het, en lijkt ze bovendien te betrekken op dat Pascha als Hij de stad in trekt die laatste week. Allemaal signalen dat er meer aan de hand is … Dat in Hem de Heer zélf terugkeert naar Sion? (Jesaja 52, Zach. 8). Mijn punt is: zou je daar methodisch niet open voor moeten staan?

Het kwam allemaal in het bewuste artikel helaas wat terloops aan de orde. Het zou daarom goed zijn als professor Merz zich hier nader over uitspreekt? Daarbij zouden wellicht de volgende punten aan de orde kunnen komen.

Op grond waarvan wordt eigenlijk gesteld dat de scoop niet op de Menswording gericht kan zijn? Is dat een beschrijvende uitspraak? Zo van: het is nu eenmaal zo dat dit tegenwoordig in de wetenschap niet gebeurt? Maar dan is de uitspraak toch feitelijk onjuist? Er zijn toch wetenschappelijke topfiguren volop bezig met historisch onderzoek naar (ook) die dimensie? Ik noem L. Hurtado, N.T. Wright en G.H. van Kooten, bepaald toch geen wetenschappelijke randfiguren.

Haar uitspraak kan ook als een normatieve stelling worden gelezen, gebaseerd op bijvoorbeeld een filosofische overweging, bijvoorbeeld op een beredeneerde erkenning van het methodisch naturalisme. Maar dan is nadere verantwoording van die keuze op zijn plaats. Want het naakte feit dat dit de dominante visie is voldoet toch niet? Zeker niet als door die visie de ethische code geschonden lijkt te worden?

En dan dit punt: stel je onderschrijft Merz’ stelling. Voeg daaraan toe dat we toch altijd menen dat wetenschap zich ook op het belangrijkste in een vakgebied zal willen storten. Loop je dan niet de kans dat je daarmee toch op den duur suggereert dat de Menswording bijzaak is?

Kortom: haar stelling roept veel vragen op. Het uitgangspunt is prachtig: doe historische figuren recht! Dat wordt natuurlijk nog klemmender, als van een historische figuur in je eigen Credo beweerd wordt dat Hij was: God uit God, Licht uit Licht, waarachtig God uit waarachtig God; mens-geworden om ons mensen. Zou het niet de ultieme roeping zijn van de historische wetenschap om deze lijdende Messias recht te doen? Hij vroeg het zelf ook: ‘wie zeggen de mensen dat ik ben?’

 

Guus Labooy 

 

Historisch Jezus-onderzoek heeft grenzen (reactie)

Graag reageer ik op de vragen die Labooy stelt naar aanleiding van het interview dat ik gaf in de PThUnie (maart 2016) dit jaar en dat terugkijkt op mijn inaugurele rede, uitgesproken op 3 november 2015 te Groningen. Laat ik ermee beginnen vast te stellen, waarover we het eens kunnen zijn. Dat ik geroepen ben om het protestantse geloof (in al zijn pluraliteit) wetenschappelijk te bestuderen, is juist. Iets uitgebreider formuleert het mission statement van de PThU dat wij ons richten op ‘de theologische bestudering van het christelijke geloof
in de wisselwerking tussen bronnen en eigentijdse vormgeving’ ‘in de protestantse traditie’ en ‘met bijzondere aandacht voor de interactie tussen religie en maatschappelijke/culturele contexten’.
En natuurlijk hoort daar ook bij wat Labooy als kern van dat geloof benoemt: dat God in Jezus
mens werd. De vraag is alleen: hoe doe je wetenschappelijk verantwoord onderzoek naar deze geloofsovertuiging? Hier gaan onze opvattingen uit elkaar, omdat ik bij Labooy de wens hoor om de menswording van God historisch te bewijzen, door te onderzoeken ‘of je signalen ziet van dat wonder’ in de geschiedenis.
Maar voordat ik daarop verder inga, is eerst nog een andere opmerking nodig. Ieder theologisch onderzoek vindt plaats in een bepaalde wetenschappelijke, kerkelijke en maatschappelijke context.
Het geeft expliciet of impliciet antwoord op vragen die in deze contexten leven en neemt daarbij altijd maar een selectie van aspecten en methoden mee die bij de beoefening van het vak in zijn algemeenheid ter beschikking staan.
Mijn oratie ging over historisch onderzoek naar Jezus. Ik vind dit onderwerp belangrijk omdat het een maatschappelijk probleem - een algemene minachting voor historische kennis en de snel toenemende overtuiging dat Jezus geen historische figuur was - verbindt met een binnenkerkelijk en theologisch probleem. In veel gemeentes heeft bijvoorbeeld het boek van dominee E. van der Kaaij tot onzekerheid geleid en tegelijk wordt door collegae nieuw-testamentici beweerd, dat onderzoek naar de historische Jezus onmogelijk of theologisch zinloos zou zijn.
Hier heb ik een tegengeluid willen laten horen: historisch onderzoek naar Jezus is mogelijk en het is zelfs geoorloofd vanuit ethische principes die door seculiere historici worden gehandhaafd. De vraag waar mijn onderzoek antwoord op geeft is dus niet: werd in Jezus God mens, maar: was Jezus überhaupt ooit op de aarde als mens, en wat kun je daar historisch verantwoord over zeggen?
In mijn onderwijs en onderzoek aan de PThU komen vanzelfsprekend ook andere facetten van de omgang met de Bijbel aan bod, bijvoorbeeld contextueel Bijbellezen, literaire benaderingen, maar ook meer theologische vraagstellingen: hoe preek je verantwoord over bepaalde teksten en hoe kom je vanuit de pluraliteit van vroegchristelijke geloofsopvattingen tot een tegenwoordig te verantwoorden theologie van het Nieuwe Testament? Dit alles hoort bij mijn wetenschappelijke omgang met het Nieuwe Testament, van een ‘boedelscheiding in leven en werken: onze wetenschappelijke arbeid aan de ene kant, ons geloof aan de andere kant’ is dus zeker geen sprake.
Wel ben ik van mening dat je bij ieder onderwerp de juiste methode moet kiezen. Daarmee komen we bij de hamvraag: Kun je de menswording van God door historisch onderzoek bewijzen of ten minste bepaalde signalen opsporen die daarop wijzen, zoals de door Labooy genoemde N.T. Wright inderdaad probeert te doen? Het is mijn overtuiging dat we de verkeerde kant op gaan als we ons op dit vlak begeven. Je kunt geloofswaarheden historisch contextualiseren, maar je kunt ze niet historisch bewijzen. Je moet het niet eens willen. Wie historisch wil aantonen dat in Jezus God mens is geworden, zou naar dezelfde logica en met dezelfde methoden ook moeten kunnen aantonen dat bijvoorbeeld Mohammed wel of niet Gods profeet is - met alle problematische gevolgen voor een vreedzame samenleving van religies die zo’n onderneming met zich mee brengt. Historisch onderzoek doe je naar bepaalde verschijnselen in het veld van de geschiedenis, de religieuze beoordelingen van deze gebeurtenissen zijn daarbij ingesloten. Want wat er toen gebeurde krijg je niet los van daaraan verbonden en soms tegenstrijdige interpretaties in beeld. Je plaatst dus God niet ‘buiten haakjes’ maar je plaatst hem waar je hem tegenkomt, in de beleving en het geloof van mensen van toen. Labooy wijst daar terecht op. Jezus vroeg: “Wie zeggen de mensen dat ik ben”?
Historisch onderzoek houdt zich bezig met de antwoorden en beseft bijvoorbeeld dat het antwoord van Petrus: “Jij bent de Messias (Grieks: de Christos), de zoon van de levende God”, in Matt. 16:16 niet dezelfde theologische voorstellingen bevatte die eeuwen later in het Credo werden verwoord (‘God uit God’), want ‘Zoon van God’ was toen nog geen beschermde, door christenen geclaimde titel. Dat God in Jezus mens werd, is een geloofsovertuiging die historisch niet in één keer aanwezig was en die door de geschiedenis heen ook niet door iedereen op precies dezelfde manier werd (en wordt) begrepen. 

Ik blijf erbij: de vraag of Jezus meer was dan alleen een mens valt buiten het bestek van het historisch Jezus-onderzoek. Historisch kan je alleen de verschillende opvattingen van tijdsgenoten daarover in kaart brengen.
Maar het is natuurlijk een theologisch zeer belangrijke vraag. Ik kan dat als gelovige belijden. Voor mij is Jezus de zoon van God en als ik daarvoor een andere korte beschrijving moet kiezen dan zeg ik: hij is het menselijke gezicht van God. Maar historisch bewijzen, dat kan - en wil - ik niet.

 

Annette Merz

 

Annette Merz is hoogleraar Nieuwe Testament, PThU Groningen

Volledige rede van prof. Merz is hier te
downloaden: www.annettemerz.com/publicaties/

 

Openstaan voor signalen (reactie)

Ik dank Professor Merz ten eerste voor haar antwoord, dat zeker veel verduidelijkt. Mijn bezwaar is dat zij in dit antwoord niet consequent onderscheid maakt tussen ‘bewijzen’ en ‘openheid om signalen op te sporen’. Kijk naar wat zij de hamvraag noemt: ‘Kun je de menswording van God door historisch onderzoek bewijzen of ten minste bepaalde signalen opsporen die daarop wijzen, zoals de door Labooy genoemde N.T. Wright inderdaad probeert te doen?’ Zij antwoordt dan: ‘Het is mijn overtuiging dat we de verkeerde kant op gaan als we ons op dit vlak begeven. Je kunt geloofswaarheden historisch contextualiseren, maar je kunt ze niet historisch bewijzen. Je moet het niet eens willen.’ Ik ben het met dit laatste antwoord eens, omdat ze hier alleen over ‘bewijzen’ spreekt. Maar wel opvallend dat ze niet ingaat op de vraag of we dan ook ‘geen signalen kunnen opsporen’. En dat terwijl ik het alleen daarover gehad heb in mijn vraag aan haar. Sterker nog, ik heb eigenlijk alleen om openheid voor signalen gevraagd. Ik citeer: ‘Als een historische methode echt ethisch op orde wil zijn, moet zij dan geen openheid hebben voor een dergelijk eventueel gebeuren van de incarnatie? Open voor nader onderzoek? Open voor signalen dat er misschien meer aan de hand is?’ Ik heb het woord ‘bewijzen’ dus niet in de mond genomen. Heel bewust: ik denk dat een historicus zich dan al snel overschreeuwt: die eis is vaak te hoog. Maar er zit wel een wereld tussen bewijzen enerzijds en iets methodisch uitsluiten anderzijds: de tussenwereld van waarschijnlijkheidsoordelen, van signalen, van ‘eerder dit dan dat’. Ik denk dat ‘historisch contextualiseren’ inderdaad de kern is wat een historicus moet doen. Maar als uit die context blijkt dat volgens het geloof van de mensen toen er meer aan de hand is, waarom mag je dat dan niet als een resultaat van historisch onderzoek opvoeren? Zet je jezelf als historicus anders geen oogkleppen op? Waarom mag je wel proberen aannemelijk te maken dat Jezus bestaan heeft, en mag je niet proberen aannemelijk te maken dat er meer aan de hand was? En bij al de resultaten van je onderzoek aangeven wat je de (ongetwijfeld bescheiden) zekerheidsstatus acht? Bescheiden, want historische wetenschap reikt ons slechts waarschijnlijkheidsoordelen aan; geloofszekerheid kan zij niet geven. Inderdaad: ‘dat moet zij niet eens willen’. Dat komt van de Andere kant. Historisch-Jezusonderzoek heeft grenzen!

Voor een uitgewerkte visie op de zekerheidsproblematiek die hier aan de orde is, zie mijn: ‘Theologie van het Oude Testament en historisch denken’, Kerk en Theologie, 65/3 (2014), 249-273.

 

Guus Labooy

 

 

Lees verder

Een grote zus voor christelijke meiden

01-04-2016

Een eigen website voor christelijke meiden, een eigen tijdschrift en een agenda. Huis van Belle timmert aan de weg met haar nieuwe website. Doel is meiden te helpen hun identiteit te vinden in God.

Vier jaar geleden startte Huis van Belle met de website om christelijke meiden te bereiken. Inmiddels bezoeken 50.000 mensen per maand de site en lanceert het team acht trends die ze waarnemen onder tienermeiden. Eline Hoogenboom werkt voor Huis van Belle.

 

Wat is de bedoeling van Huis van Belle?

“We zijn vier jaar geleden begonnen met de website Huis van Belle.nl. Daarvoor had ik met meiden  in achterstandswijken gewerkt en daar merkte ik hoe belangrijk het is dat meiden rolmodellen hebben. Je kunt ze wel zeggen hoe ‘het moet’ maar voorbeelden kunnen navolgen, werkt veel beter. We willen met Huis van Belle meiden op weg helpen naar een stevige identiteit in God.” 

 

Waarom speciaal aandacht voor meisjes?

“Eigenlijk zou zoiets als Huis van Belle er ook voor jongens moeten zijn maar dan wel in een heel andere vorm. Jongens hebben behoefte aan dingen doen, ze lezen niet zo graag als meisjes. Misschien iets in de vorm van een app of een game. Zelf heb ik geen zussen, maar ik wil graag met huis van Belle de meiden een ‘grote zus’geven die je door het leven heen leidt.”

 

De trends die jullie signaleren (zie hieronder) zijn eigenlijk nogal negatief, zijn er ook positieve trends aan te wijzen?

“We schrokken zelf ook wel van deze trends maar we hebben ze ook zo negatief geformuleerd om de relevantie te laten zien. Er zitten natuurlijk ook positieve kanten aan de trends. Bijvoorbeeld dat meiden van nu opener zijn en meer delen, ze geven hun emoties de ruimte. Ze maken bewuste keuzes en hebben een groot verantwoordelijkheidsgevoel, ze zijn goed geïnformeerd, ik zie bijvoorbeeld dat ze hun instagram-account meestal hebben afgeschermd. Maar de negatieve dingen zijn er zeker ook. Het valt mij op dat meiden slecht kunnen omgaan met tegenslag. Zo kreeg ik laatst een vader aan de telefoon die vertelde dat zijn dochter in tranen was omdat het niet lukte de Huis van Belle-agenda te bestellen via de website. Dan denk ik: ‘Je kunt je dochter hiervan ook laten leren dat niet alles altijd meteen hoeft te lukken’. Ik merk dat trouwens ook wel aan stagiaires. Die zijn bij ons begin 20 maar willen liever geen stagiaire worden genoemd maar medewerker. Terwijl je als stagiaire nog gewoon fouten kunt maken en daarvan mag leren. Je zou zeker tot je 25e gewoon moeten kunnen oefenen in het leven. “

 

Het leven van pubers gaat toch nooit over rozen?

“Dat klopt. Voor meiden voelt dat wat hen overkomt en wat ze voelen al gauw dramatisch. We proberen ze vaak gerust te stellen door te vertellen dat dat er gewoon bij hoort.

 

Je moet wel een meisjesmeisje zijn voor Huis van Belle. Het roze spat ervan af.

“Ja, daar moet je wel doorheen kijken als je er niet van houdt. Het is al minder roze dan de oude website maar we kijken ook naar hoe we hen op een andere manier kunnen bereiken, via instagram bijvoorbeeld. Daarnaast hebben we ook blogs over sport, daar houden deze meiden vaak wel van.”

 

Is Huis van Belle ook nuttig voor de ouders van meisjes?

“Ja zeker! Het begint allemaal bij de ouders, daarom organiseren we regelmatig moeder-dochterdagen en dat gaan we ook doen voor de vaders. Vaders weten ons ook steeds vaker te vinden en geven aan dat de sfeer met puberdochters in huis soms om te snijden is.”

 

Jullie constateren dat het leven van nu minder aansluiting vindt bij kerkgang en dat meiden op zoek zijn naar andere vormen van geloofsbeleving. Dat past wel bij de uitkomsten van het rapport 'God in Nederland' van begin 2016. Zien jullie ook welke andere vormen dat zijn?

“Dan denk ik zelf aan online forums, aan manieren om meiden een community-gevoel te geven. Ze kijken enorm uit naar evenementen als Opwekking en EO-jongerendag. We krijgen al maanden van te voren de vraag of wij daar zelf ook weer zijn. We vinden dat de jeugdleiders in kerken zelf aan de slag moeten, ze durven alleen niet altijd. Daarnaast hebben meiden ook in de kerk rolmodellen nodig, en heus niet alleen twintigers of dertigers, zestigers kunnen prima rolmodel zijn, als ze zich maar openstellen voor jongeren.”

 

Trends

Trend 1  - Jongeren & burn-out

Meiden leren niet te mogen falen en leren niet met tegenslag om te gaan. Huis van Belle ontmoet steeds meer meiden die het overmatig druk hebben, keuzestress ervaren en die het moeilijk vinden te dealen met perfectionisme. Onderzoek laat zien dat 70 procent van eind tieners en twintigers/dertigers burn-out raken.

 

Trend 2 – Gebroken gezinnen

De gevolgen van kapotte relaties worden ook online zichtbaar. Eén op de zeven meiden komt uit een gebroken gezin. Meiden ervaren gebrokenheid in hun gevoel van veiligheid en zelfvertrouwen.

 

Trend 3 – Depressie en zelfdoding

Zelfdoding neemt toe in onze doelgroep (steeds jonger). Op de eerste pagina met zoekresultaten hierop, staat Huis van Belle met een blog over zelfdoding. De afgelopen vier jaar reageerden meer dan 31 meiden op deze blog met hun doodswens.

 

Trend 4 – Bang door/van onze maatschappij

Terroristische aanslagen, hypes op internet, dreigingen waardoor het leven onveilig voelt, creëren angst en onzekerheid. Huis van Belle ziet dat meiden zich er duidelijk van bewust zijn dat de maatschappij verandert.  Dat maakt hen onzeker.

 

Trend 5 - Online pesten en ongewenste online seks ervaringen

De afgelopen vier jaar speelt het leven zich nog meer dan voorheen online af. Dat levert naast veel goeds en leuks, ruimte om online gepest of misbruikt te worden. Deze zaken grijpen in op het zelfbeeld van de meiden.

 

Trend 6: Op seksueel gebied ontstaan nieuwe normen en vormen

Toename van sexting zorgt ervoor dat meiden zich over grenzen laat trekken die we vier jaar geleden nog niet kenden. 1 op de 4 meiden maakt voor haar zestiende een vervelende seksuele ervaring mee. Eén derde van de meisjes zoekt haar informatie over seks op internet en ook bij ons.

 

Trend 7 - Het perfecte schoonheidsideaal

Onder druk van superfoods, fit& slank zijn en de meer dan 250.000 gephotoshopte beelden die zij voor hun 16e zien, vervormt hun zelfbeeld. Daarom is een ander ideaal zo belangrijk om te laten zien.

 

Trend 8 – Religie is verwarrend

De trend ‘Religie mag weer’ verwart meiden omdat deze religietrend wat anders blijkt te zijn dan geloven in Jezus. Langzamerhand zien we ook dat het leven van nu minder aansluiting vindt bij kerkgang en dat meiden op zoek zijn naar andere vormen van geloofsbeleving.

 

huisvanbelle.nl

Lees verder

Word eens ongegeneerd boos over onrecht!

31-03-2016

Het Christelijk Sociaal Congres, dat in het najaar van 2016 wordt gehouden, kan tegenover de onverteerbare tegenstelling tussen bevoorrechten en kwetsbaren een hoopvol alternatief te zetten: solidariteit, menselijke waardigheid en onderlinge betrokkenheid. Maar waarom mist de praktische uitwerking in het visiedocument van de CSC? De huidige situatie biedt er meer dan genoeg aanknopingspunten voor, vindt Rien Fraanje​.

Dit jaar is het precies 125 jaar geleden dat de christelijk-sociale beweging werd geboren. Daarvoor staan twee gebeurtenissen in het jaar 1891 symbool: de uitgave van de encycliek Rerum Novarum van Paus Leo XIII in mei van dat jaar en het eerste Christelijk-Sociaal Congres dat op 8 november aanving met een vlammende openingsrede van Abraham Kuyper.

Het CSC, inmiddels en netwerk van vijftig organisaties in onderwijs, zorg, welzijnswerk, media en ontwikkelingshulp, staat aankomende zomer uitgebreid stil bij dit jubileum met een driedaags congres. In de aanloop naar dat jubileumcongres van 2016 heeft het CSC een Visiedocument opgesteld dat geheel in lijn van de traditie van de beweging de titel De kracht van verbondenheid meekreeg. Dit stuk wil laten zien dat het christelijk-sociale denken ook in deze tijd nog actueel is.

Meteen aan het begin van dit document wordt het relationele mensbeeld als de essentie van de christelijk-sociale traditie geformuleerd: “De kern van de christelijk-sociale visie is de betrokkenheid en verbondenheid tussen mensen, de kracht van het relationele en de vreugde van de co-creatie.”  Tegelijk constateert het Visiedocument dat vandaag de dag meer nadruk wordt gelegd op zelfredzaamheid en materiële economische groei die noties als zorgzaamheid en sociale cohesie naar de achtergrond verdringen. De christelijk-sociale boodschap die de kracht van verbondenheid predikt, vormt daarmee het broodnodige tegengeluid tegen het dominante liberaal-individualistische narratief.

 

Uitsluiting

Het Visiedocument schetst tal van terreinen waar dat verhaal over mensen die zich met elkaar verbinden een welkom alternatief is. Zo is de Europese Unie inmiddels “een bron van uitsluiting” geworden omdat “ze te weinig relationeel over haar eigen identiteit nadenkt”. Het gevolg is dat de EU zijn belofte van “samenwerking, gericht op humanisering, het indammen van geweld en zorgdragen voor de vitaliteit van gemeenschappen” niet meer kan waarmaken.

In de economie staat in de leerboeken “de atomistische homo economicus centraal die tot geen enkele zinvolle verbinding met anderen in staat is. De economische en financiële crisis kunnen in dit licht worden gezien als een resultaat van ‘koud’ en ‘abstract’ denken over economie dat elke verbinding met de realiteit heeft verloren.”

Nieuwe technologieën dreigen mensen te reduceren tot gedragsformats die als ‘big data’ vooral heel functioneel voor bedrijven en overheid zijn. Voor politiek en bestuur zijn mensen verworden tot bron van inkomsten, cliënt of een te beheersen risicofactor, kortom als objecten van beleid en sturing. In de zorg en het onderwijs heeft het rendementsdenken de professional klem gezet tussen de logica van de markt en de bureaucratie, waarbij de leerlingen en studenten, ouders en patiënten uit zicht zijn geraakt. En in navolging op Laudato Si laat ook dit Visiedocument zien dat het omvangrijke ecologische vraagstuk te gemakkelijk wordt gezien als “een instrumenteel op te lossen issue” waarbij het eigenlijke probleem, “een gebrek aan besef van wat verbondenheid met de schepping betekent”, buiten beeld blijft.

Europa, de economie, ict, politiek en bestuur, zorg en onderwijs, en het milieu: het zijn stuk voor stuk herkenbare gebieden waar de dominantie van het instrumentele en individualistische denken onze samenleving niet bepaald ten goede heeft beïnvloed.

 

Abstract

En toch: hoe verder ik in dit meer dan honderd pagina’s tellende Visiedocument las, des te meer bekroop mij het gevoel dat het iets mist. Het duurde even voordat mij duidelijk werd wat: concrete voorbeelden van de urgente sociale kwesties van deze tijd. Het Visiedocument blijft te veel hangen in abstracte vergezichten en levert dus ook geen concreet handelingsperspectief voor de circa vijftig organisaties die nu aan het christelijk-sociaal congres zijn verbonden.

Ik kan niet geloven dat de commissie die het Visiestuk voorbereidde, moeite had concrete sociale vraagstukken te benoemen. Die liggen immers voor het oprapen. In de domeinen waarover De kracht van verbondenheid zich in abstracte zin buigt, laten de nieuwe sociale kwesties zich bijna als vanzelf herkennen. Zo heeft de financieel-economische crisis de ongelijkheid tussen arm en rijk vergroot. Tal van onderzoeken laten zien dat mensen met een hoger-onderwijsdiploma sinds 2008 hebben kunnen profiteren van een toename van hun salaris, terwijl mensen met een lager- of middelbaar opleidingsniveau (toch al de mensen in meer kwetsbare sociaaleconomische positie) hun inkomen zagen dalen.

Daar komt bij dat de verdergaande automatisering en robotisering vooral het werk van mensen op MBO-niveau overneemt. Bovendien verwordt de nieuwe economie steeds meer tot een strijdtoneel van een groeiend arsenaal aan onvrijwillige flexkrachten die zichzelf tegen dumptarieven moeten aanbieden om nog enige inkomsten te generen. Politiek en bestuur worden daarnaast gedomineerd door een elite van hoger opgeleiden, die andere onderwerpen belangrijk vinden waardoor de zorgen en problemen van het leeuwendeel van de bevolking met een middelbaar of lager opleidingsniveau te weinig worden gehoord.

En wat te denken van het grote verschil in gezondheid tussen verschillende bevolkingsgroepen? Een hogeropgeleide wordt gemiddeld zes jaar ouder en leeft zo’n vijftien jaar langer zonder gezondheidsklachten. Ten slotte is ook het milieuprobleem een vraagstuk dat mede over de rechtvaardige verdeling van het duurzame gebruik van grondstoffen gaat. De gevolgen van de klimaatverandering slaan vooral neer bij de mensen in landen en werelddelen die toch al kwetsbaar zijn. De consequenties van het onverantwoorde gedrag van mensen in de rijke landen worden gedragen door mensen in armere landen. Een deel van de internationale volksverhuizing die uit het Midden-Oosten en Afrika richting Europa op gang is gekomen, kan uit die onrechtvaardigheid worden verklaard.

 

Bevoorrechten

De bovengenoemde sociale vraagstukken zijn uiteindelijk terug te voeren op één centrale kwestie: een groep bevoorrechten profiteert maximaal van alle kansen die onze meritocratische samenleving hen biedt, terwijl een groeiende groep kwetsbaren daarvan de lasten dragen. Geheel conform het dominante liberaal-individualistische denken heeft daarbij de idee postgevat dat een bevoorrechte positie het resultaat is van eigen inspanning. Andersom wordt daarmee - impliciet - verkondigd dat een kwetsbare positie het gevolg is van een falen, op school, de arbeidsmarkt, het sportveld of meer algemeen: in de samenleving. Een groeiend deel van de bevoorrechten maakt zich langzaam maar zeker los van het collectief; zij willen de overvloed die hen is toegevallen niet meer delen.

In Nederland hebben onder andere het Centraal Planbureau (CPB), het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) uitgebreid over de  nieuwe sociale kwestie gerapporteerd. Amerikaanse intellectuelen als Robert Putnam, Charles Murray en Joseph Stiglitz hebben in recente en weinig opbeurende publicaties laten zien wat extreme ongelijkheid met een samenleving doet. De eveneens baanbrekende encycliek Laudato Si van Paus Franciscus laat glashelder zien hoe het milieuvraagstuk eveneens een (wereldwijde) opgave van rechtvaardige verdeling van het gebruik van natuurlijke grondstoffen tussen bevoorrechten en kwetsbaren is.

 

Verhullende termen

Het is mij een raadsel waarom het Visiedocument nalaat om het sociale vraagstuk van deze tijd aan te wijzen. Dat niet of slechts in verhullende termen in De kracht van verbondenheid over de nieuwe kwestie wordt gesproken, doet de gedachte postvatten dat met al die mooie prozaïsche woorden in het Visiedocument iets moet worden verhuld.

Is het een gebrek aan consensus over de taak en rol van christelijke organisaties in de samenleving? Of is het eerder schroom dan wel gebrek aan zelfbewustzijn om het eigen christelijk-sociale verhaal uit te dragen?

De meerwaarde van het Visiedocument is dat het - zonder de nieuwe sociale kwestie te benoemen - daarvoor wél een centrale oorzaak aanwijst, namelijk het verloren besef dat wij mensen met elkaar zijn verbonden en daarom solidair moeten zijn. Het stuk levert aldus op Kuyperiaanse wijze “architectonische kritiek op de fundamenten van onze samenleving”. De relationele visie op mens en samenleving die dit Visiedocument biedt, laat zien dat het van cruciaal belang is dat de bevoorrechten zich niet afwenden van de kwetsbaren maar hen juist omarmen. Kuyper zei in 1891 aan het einde van zijn rede: "Er is lijden om u heen, en die dat leed lijden, zijn uw broeders, zijn uw natuurgenooten, van uw eigen vleesch en van uw eigen gebeente. Gij hadt in hun plaats kunnen staan, en zij in uw beter positie." 

Het Jubileumcongres van 2016 heeft tot taak om uit te spreken: ‘ja, wij zien de nieuwe tegenstelling en wij komen daartegen in verzet’. De christelijk-sociale beweging heeft met zijn alternatieve mens- en maatschappijvisie en met zijn netwerk van vijftig identiteitsgebonden organisaties in het onderwijs, de zorg, het welzijnswerk, de media en de ontwikkelingshulp de sleutel in handen om zich tegen het sociale vraagstuk van deze tijd te keren. Zij moet zich  - met evangelische verontwaardiging als inspiratiebron - ongegeneerd boos maken over de onverteerbare tegenstelling tussen bevoorrechten en kwetsbaren om daar vervolgens het hoopvolle alternatief van solidariteit, menselijke waardigheid, nabijheid en onderlinge betrokkenheid tegenover te zetten.

 

Rien Fraanje

 

Drs. M.J. Fraanje is waarnemend directeur van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA.

 

Zie voor meer informatie over het Christelijk-Sociaal Congres en het Visiedocument ‘De kracht van verbondenheid’: www.stichting-csc.nl.

Lees verder

God beschikte een droom

28-03-2016

De eerste ontmoeting met Arend herinner ik me nog heel goed, al is het lang geleden. Hij was opgenomen op de afdeling chirurgie in het Amsterdamse ziekenhuis waar ik toen werkte.

Hij lag op een kamertje alleen. Vijfenveertig jaar was hij en de kanker in zijn maag was teruggekomen. Het ging niet goed en dat wist hij.

We hadden elkaar een keer kort gesproken op de gang en een paar dagen later liet hij de hoofdverpleegkundige vragen om mijn bezoek. `Maar meneer wil weten of je geen enge dingen doet’. `Doe ik weleens enge dingen? Wat zou hij daarmee bedoelen?’ vroeg ik. Ze aarzelde gegeneerd: `Nou, bidden enzo’.

`Ontzettend eng’ zei ik. Ze was goed gereformeerd, en dat wist ik. Toen ik bij hem aanklopte, begreep ik dat het hem ernst was: `Als u van het soort bent dat me wil bekeren mag u weer gaan’. Hij kwam uit een rood nesten bij hem thuis hadden ze nooit veel opgehad met de christelijken. Hijzelf trouwens ook niet en daar had hij ook redenen voor. Daarover hadden we het verder niet. De tijd was te kort.

De tijd die er was gebruikte hij om te spreken over ongemakken en grote thema’s. Hij wilde weten hoe ik met de grote vragen omging en besprak hoe hij over die dingen dacht. Er groeide vertrouwen en ik denk dat we daar beiden goeds aan beleefden.

Hij werd zieker en kwetsbaarder. Ik probeerde zijn vrouw te treffen. `Doe maar niet’ zei hij. `Zij houdt niet van ziekte en doodgaan. Ze wil er met niemand over praten. Niet met mij, niet met wie ook. Ook niet met u.’

Op een morgen schoot een verpleegkundige me aan: `Arend vroeg naar je. Het is nog wel vroeg, hij is al gewassen. Kun je naar hem toe? Nu?’

Hij lag stil in bed. `Ik hoopte dat u er vandaag zou zijn. Ik heb zo vreemd gedroomd. Misschien kunt u me de droom uitleggen.’

`Vertel maar,’ zei ik. `Ik ben geen droomuitlegger, maar ik zal met aandacht luisteren.’

Hij begon: `Ik droomde dat ik in een groen grasland was. Het was er rustig en prettig om te zijn. Vredig. Er stond een lange tafel met een overvloed aan eten en drinken en iemand nodigde me uit om te gaan zitten en ervan te nemen. Ik wilde niets liever. Toen ik wakker werd wilde ik er zo naar terug. En nu lig ik er almaar aan te denken en ik voel me in de war. Wat was dat nu? De hemel? Denkt u dat die bestaat? Ja, natuurlijk gelooft u dat. Maar dat was het niet denk ik. Het was ook niet het Laatste Avondmaal van Leonardi da Vinci. Dat schilderij heb ik el eens gezien. Was dat in Italië? Maar dat was het ook niet. Wat wel? Ik zou heel graag weten wat het geweest is.’

Een ander kan een droom nooit zomaar uitleggen, ’zei ik. `Ik kan wel wat mogelijkheden noemen, maar u moet zeggen of het klikt, of het kloppen kan.’

Hij knikte.

`De droom die u me vertelde riep een beeld bij me op. Ik zal u een oude tekst, een psalm voorlezen, want daar komt dat beeld vandaan. U moet het wel goed vinden dat ik mijn bijbeltje pak.’ Dat laatste was een grapje, want inmiddels was er genoeg vertrouwen gegroeid dat ik wel wist dat hij dat goed zou vinden. Maar ik wilde het toch gezegd hebben.

`Lees maar voor,’ zei hij.

En ik las, langzaam en zonder nadruk, om het woord van God niet in de weg te staan.

De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets.

Hij doet mij nederliggen in grazige weiden.

Hij voert mij aan rustige wateren.

Hij verkwikt mijn ziel

Hij leidt mij in rechte sporen om zijns Naams wil.

Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis

Ik vrees geen kwaad want Gij zijt bij mij.

Uw stok en uw staf die vertroosten mij

Gij richt voor mij een dis aan voor de ogen van wie mij benauwen.

Gij zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over,

Ja, heil en goedertierenheid zullen mij volgen

al de dagen van mijn leven

Ik zal in het huis des heren verblijven  tot in lengte van dagen.

`Dat was het,’ zei Arend `dat heb ik gezien.’

Toen hij gestorven was wilde zijn vrouw geen bezoek en geen bloemen en geen mensen bij het graf. Na een poosje ben ik nog eens naar haar toegegaan. Ze had weinig tijd, zei ze, ze zou juist gaan winkelen. We hebben even bij elkaar gezeten. De kamer was vol en warm. Ze zette geen koffie en zat op het puntje van haar stoel.

Ik heb haar gezegd dat het me voor haar speet dat haar man gestorven was. Dat het moeilijk voor haar geweest moest zijn dat hij toch weer ziek geworden was, nadat eerst geleken had dat hij beter was. Dat ik het bijzonder had gevonden hem ontmoet te hebben en dat ik hoopte dat er genoeg lieve mensen om haar leven waren.

O ja, dat kwam wel goed, zei ze.

Toen ben ik weggegaan. Niet alle dingen kunnen zomaar gezegd worden. Op dat moment was er in haar leven geen ruimte voor iemand als ik. Ik heb haar maar aanbevolen in de aandacht van de Herder.

 

Margriet van der Kooi

 

Margriet van der Kooi is columnist in CW en geestelijk verzorger in het Zuwe Hofpoortziekenhuis in Woerden 

Lees verder

Get Real!

28-03-2016

Rond Pasen zag ik ze opeens verschijnen, optimistische tweets en Facebook-berichten met foto’s van aandoenlijke kindertjes met Palmpasen-stokken of foto’s van een goed gevulde kerk.

De onderliggende boodschap was, zie je wel de kerken zijn niet leeg, het gaat heel erg goed met ons. Prachtig natuurlijk dat met Pasen veel mensen naar de kerk komen om de boodschap van de opgestane Heer te horen, om op zoek te gaan naar hoop en licht. Maar dat het goed gaat met de kerk, dat is echt niet waar.

De berichten waren een reactie op het rapport God in Nederland dat in de week voor Pasen verscheen. Een voor de kerken verdrietig rapport, want wat blijkt, de ontkerkelijking in Nederland houdt aan. Steeds minder Nederlanders hebben iets met God, geloof en spiritualiteit. Sterker nog voor de meeste Nederlanders is geloof in God een exotisch artikel geworden. Wat dat precies is, een exotisch artikel, dat vertelden de schrijvers van God in Nederland er niet bij. Ik denk dan aan een ananas of aan een Thais gerecht. Maar dat terzijde.

Kortom een moeilijk rapport voor mensen die van God en van de kerk houden, mensen die geloven dat in de kerk waardevolle verhalen klinken, dat er troost te vinden is. Ik voel die treurigheid ook, ik werk ook bij, zoals een collega-predikant dat onlangs noemde, de Firma Troost en Hoop.

Maar onze kop in het zand steken is niet de oplossing, en met goedbedoelde tweets aantonen dat het rapport God in Nederland het verkeerd heeft gezien, daar schieten we echt niets mee op.

Mijn kinderen zeggen bij dit soort dingen: Get real! Doe niet net alsof je niet ziet wat er gaande is, zie onder ogen dat de kerk van 2016 niet meer de kerk van 1955 is. Hard maar waar.

Laten we twee dingen afspreken. We zien de realiteit van de krimpende kerk onder ogen en we laten het er niet bij zitten. Met dat laatste bedoel ik dat we de cijfers de cijfers laten en gewoon verder gaan met kerk-zijn. Niet doen alsof er niets aan het veranderen is en het hoofd in de schoot leggen. Nee, aan de slag, op zoek naar nieuwe vormen van kerk-zijn, het goede bewaren, ons hoofd stoten, gezegend worden, huilen als er iets te huilen is en blijven geloven dat God niet loslaat wat zijn hand eenmaal begon. En dan geen tweets meer die niet het eerlijke verhaal vertellen. Nou goed, ik ben ook de beroerdste niet, alleen af en toe nog zo’n tweet. 

 

Elsbeth Gruteke

 

Elsbeth Gruteke is columnist in CW, presenteert het radioprogramma 'Onderweg' en is predikant van de Jeruzalemkerk in Amsterdam.

 

Lees verder
content image

Deze editie

Naar elkaar luisteren en je niet laten regeren door vooroordelen, dat is voorwaarde voor een echte ontmoeting. Daarbij moet je je eigen overtuiging niet verstoppen. Ziekenhuispastor Margriet van der Kooi schrijft er een column over.

Lees verder

content image